Skip to content

Fair Chairmen

Chief Chairman: Ziliu Li

•Former Mayor of Guangzhou City China
•President of the Global Association of Cantonese
•Founder president of the Overseas Friendship Association of Guangdong Cantonese Zhujixiang Descendents
•Honorary president of the GCAA

Chairman: Xiangmo Huang (Australia)

•Honorary president of the GCAA
•President of ACPPRC
•President of Yuhu Group

Chairman: Liang Wu (Guangdong)

•Former executive deputy Mayor of Guangzhou City, China
•Executive president of the Global Association of the Cantonese
•President of the Overseas Friendship Association of Guangdong Cantonese Zhujixiang Descendents

Executive Chairpersons

Jenny Hong (Australia)

•President of Global Cantonese Association of Australia
•Justice of the Peace

Jianhua He(Guangzhou)

•Secretary General of the Global Association of the Cantonese
•Executive President of the Overseas Friendship Association of Guangdong Cantonese Zhujixiang Descendents

Honorary Chairpersons

RongBao Wang (Guangdong)

•Vice President of All-China
•President of Federation of Returned Overseas Chinese

Ian Chun Wan Fok (Hong Kong)

•Managing Director of Henry Fok Ying Tung Group Co., Ltd.

Kwok Keung Wong (Hong kong)

•President of Kum Shing Group

Chan Wing Kee (Hong Kong)

•Executive Director of YGM Trading Ltd
•President of Federation of Hong Kong Guangdong Community Organizations

Cheng Kar Shun (Hong Kong)

•President of New World Development Co., Ltd.

Chee Jing Yin (Hong Kong)

•Founder of CASH Financial Services Group

Lui Che Woo (Macau)

•President of K.Wah Group

Sio Tak Hong(Macau)

•President of Strong Bases(Macau) Development Co., Ltd.

Bak Chun Leung (Macau)

•President of Global Cantonese Association of Macau

Kwong Ming Chou (Sydney)

•President of Win Kwong Pty Ltd

Moon Louey Limm (Melbourne)

•Life Grand Master of Chinese Masonic Society

Xinhuang Chen (Sydney)

•President of JWDT Holding Development Pty Ltd

ZHU Xinli (Bejing)

•Chairman of China Huiyuan Juice Group Limited

Peixiang Feng

•Chairman of Sichuan Ying Xiang Group

Jianming Shao (Guangzhou)

•President of Guangzhou Haiyin Industry Group

Shuilong Liu (Guangzhou)

Cen Zhaoxiong (Guangzhou)
Meiqing Zhai (Guangzhou)
Hu Zhirong (Guangzhou)
Jin Liang(South Australia)
Lin Zhiping